+31(0)348 - 750540

U bent hier: Unisolve > Vragen > Hoe kan ik een klacht indienen?

Hoe kan ik een klacht indienen?

Ik ben het niet eens met de openstaande vordering! 

Het kan natuurlijk zo zijn dat u het niet eens bent met de vordering. Zorg er in dat geval voor dat uw bezwaar schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. U kunt dat doen door bij het contactformulier een brief toe te voegen waarin u in ieder geval dient aan te geven waarom u het niet eens bent met de vordering, op grond waarvan u het niet eens bent, en wat er volgens u wél van toepassing zou moeten zijn. Ook is het van belang dat u uw dossiernummer vermeldt, en een telefoonnummer waar wij u op kunnen bereiken met vragen over uw bezwaar, mochten er tóch nog zaken onduidelijk zijn. Het zal u helpen om eerdere schriftelijke correspondentie met betrekking tot uw bezwaar mee te sturen. 

Ik word steeds gebeld of benaderd, maar ik heb mijn betaling al gedaan!

Als Unisolve met u een afspraak heeft gemaakt, dan gaan wij ervan uit dat u zich daar stipt aan zult houden. Op de vervaldatum (de afgesproken dag van de maand waarop uw betaling op onze rekening moet staan) controleren wij uw dossier om te zien of uw betaling al in ons beheer is. Is dat niet het geval, dan bellen wij u. Unisolve blíjft contact zoeken totdat wij zeker weten dat uw betaling onderweg is. Daarom kan het voor u handig zijn om, indien u onverhoopt iets later bent met het betalen van de termijn, een betaalbewijs naar Unisolve te sturen. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier, zodat wij direct kunnen zien dat uw betaling eraan komt. 

Ik heb een klacht over Unisolve. Waar kan ik terecht?

Wij vinden het vervelend voor u dat u iets hebt moeten ervaren waar u nu een klacht over wenst in te dienen. Om te voorkomen dat deze klachtwaardige situatie zich opnieuw voordoet vernemen wij graag uw verhaal. U kunt hiervoor gebruik maken van onze klachtenprocedure. Wij streven ernaar om uw klacht tijdig af te handelen. Als er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat wij dat niet kunnen doen, stellen wij u daarvan op de hoogte. Klachten over een opdrachtgever kunt u het beste indienen als bezwaar.

Klacht indienen

Klacht indienen

Als u een klacht heeft dan dient u deze eerst bij ons voor te leggen, maak hiervoor gebruik van het klachtenformulier op deze website.

Formulier

Adres

Pompmolenlaan 10 | 3447 GK Woerden | Nederland | Contact